2019 Birleşme ve Satın Almalar için parlak geçmemiş..

Her yıl Türkiye’de Birleşmeler ve Satın Almalarla ilgili verileri yakından takip ediyorum. Derinlemesine bir araştırma yapmadan bile 2019’un bu konuda parlak geçmediğini söylemek mümkün. Ancak rakamın düşük olması bizi üzmesin. Çünkü geride bıraktığımız yıldaki olumsuzluklara rağmen bazı ilginç detaylar var.

Deloitte’un hazırladığı rapora göre 2019’da birleşme ve satın almalar 2008 krizinden sonraki en düşük seviyesinde, 233 adet işlem ile yaklaşık 5,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. İşlem sayısı bir önceki yıla göre neredeyse % 10 azalmış, toplam işlem hacmi ise % 50’den fazla daralmış. Ancak beni oldukça memnun eden hatta herkesi de memnun etmesi gereken bir gelişme olmuş: Girişim Sermayesi Fonları ve Melek Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen çok sayıdaki start up yatırımları tutunmamızı sağlamış. Yani “yok” diyeceğimiz kadar düşük performanslı bir yılda, olumlu bazı yaklaşımlar gelişmiş. Girişim Sermayesi Fonları ile Melek Yatırımcılar en çok teknoloji ile internet ve mobil hizmetler sektöründe satın almalar yapmışlar. Bunların hemen ardından e-ticaret , yiyecek-içecek ve enerji geliyor.

Geçen yıl geleneksel olarak görmeye alıştığımız milyar dolarlık bir işlem maalesef gerçekleşmemiş. Yılın en büyük işlemleri arasında, 2019 yılının son günlerinde gerçekleşen China Merchants Group (Çin) tarafından Üçüncü Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu için 688,5 milyon dolar, Mayhoola for Investments (Katar) tarafından Boyner Perakende için 405,2 milyon dolar, Koç Holding tarafından Yapı Kredi Bankası için 402,6 milyon dolar; Eaton Capital (İrlanda) tarafından Ulusoy Elektrik için 247 milyon dolar, Nippon Paint (Japonya) tarafından Betek Boya için gerçekleşen 247 milyon dolar işlemleri bulunuyor.

“Avrupalılar işlem sayısında önde ama..”

Aynı rapora göre, 2009’dan bu yana en düşük seviyesinde seyreden yabancı yatırımcıların toplam işlem hacmi yıllık bazda % 55 daralmış durumda olsa da, yine yabancı yatırımcıların toplam işlem hacmine katkısı % 64 ile son 10 yılın ortalamasının çok üzerinde gerçekleşmiş. Adet olarak yerli yatırımcılar önde olsa da, işlem hacminde yabancılar öne çıkmış. Yabancılar 71 adet işlem, yerli yatırımcılar ise 163 adet işlem gerçekleştirmişler.

Yabancıların gerçekleştirdiği 71 işlem içinde, Avrupalı yatırımcılar 43 işlem ile liderliğe devam etmiş gözüküyor. Diğer taraftan, Asya Pasifikten 6 ve Körfez bölgesinden gerçekleştirilen 12 işlem yabancı yatırımcıların toplam hacminin % 50’sini oluşturmuş. Bunu da gözden kaçırmamak lazım.

Özetle, 2019 yılının birleşmeler ve devralmalar açısından olumsuz bir yıl olduğunu kabul etmekle beraber, sessiz sedasız gerçekleşen birçok işlem, Türkiye’nin hala cazibe merkezi olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Prof. Dr. Emre Alkin

Ara