Acil yapılması gereken 9 iş var….

Tüm uzmanlar yeni Kabine için Acil Eylem Planı önerisinde bulunuyor. Eğer bu öneriler dikkate alınıyorsa ne mutlu bizlere. Ben, genel eğilimden farklı olarak 100 gün içinde değil 30 gün içinde acil olarak yapılması gerekenleri sizler için kaleme aldım:

Merkez Bankası’nın fonlanma maliyetini daha fazla artırmaması ve piyasadaki likiditeyi kontrollü şekilde rahatlatması gerekir. Ayrıca fonlama için talep ettiği teminatları düşürmesi gerekmektedir.

İhracat pazarlarındaki payın muhafaza edilmesi veya mümkünse artırılması amacıyla, ihracatçıların Eximbank kredilerine erişmesindeki bürokrasi hafifletilmelidir.

KDV iadeleri büyük sorun teşkil etmektedir: kamu ve özel bankalar ile Maliye ve Hazine Bakanlığı arasında bir protokol yapılarak, ihracatçının idare tarafından onaylanmış KDV alacağına karşılık finansman kolaylığı sağlanmalıdır.

2014 yılından beri uygulanan ilave gümrük vergilerinin enflasyon yaratıcı etkisi bulunmaktadır. Dış Ticaret Rejimindeki korumacılık hamlelerinin ve ilave gümrük vergilerinin seçici hale getirilmesi gerekmektedir.

Tarım Kesiminde piyasaları bozucu oluşumlar bulunmaktadır. Monopol ve oligopol yapıların hem üretici hem de tüketiciyi istismar ettiği, enflasyonu yükselttiği anlaşılmaktadır. Tarım ürünlerindeki fiyat oluşumlarına proaktif şekilde müdahale edilmeli, alım ve satımlarda tekelleşmeye müsaade edilmemeli ve uzun vadeli ürün planlaması yapılmalıdır.

Acilen dolaylı vergilerde bir revizyona gitmeli ve talep esnekliği düşük, zorunlu mal kategorisindeki kalemlerdeki KDV ve ÖTV oranları indirilmelidir. Akaryakıtta uygulanan yeni modelden daha radikal bir düzenleme gerekmektedir.

Önümüzdeki süreçte büyümenin % 5 seviyesinin üzerinde kalabilmesi için, ek kapasite için yatırım yapan şirketlere devlet tarafından teminat kolaylığı veya garanti/kefalet yapısı oluşturulmalıdır.

Tüketici Kredilerinde acilen yeniden yapılandırma imkanı verecek bir çalışma Bankalar Birliği ve İlgili Birlikler ile beraber çalışarak hayata geçirilmelidir. Yapılandırmada faiz oranı tespitinde mutlaka bir tavan belirlenmelidir. Bu uygulama sadece hukuki değil idari takibe düşmüş olan tüm bireyleri kapsamalıdır.

Vergi tahsilatında taksite bağlanmış borçların da mahsuplaşma ile ödenmesini sağlayacak düzenlemeler genişletilmelidir. Ayrıca, mahsuplaşma imkanı tüm devlet kurum ve kuruluşları için geçerli hale getirilmeli, iş dünyasının likidite talepleri bu şekilde azaltılarak, faizlerin piyasalardaki yükselişinin önü kesilmelidir.

İşte böyle. Elbette “neden 10 tane değil de 9 tane öneri var ?” diye soranlar olacak. Rakamı yuvarlamak için madde uydurmak gibi bir adetim yok. Acil olarak önereceğim bunlar. Vatana Millete hayırlı olsun.

Prof. Dr. Emre Alkin

Ara