Aile Şirketleri Nereye Yatırım yapıyor ?…

Aile İşletmelerinin sahip oldukları serveti nereye yatırım yaptıkları hep bir merak konusudur. Çarşamba günü Televizyondan bu konuda yorum yapınca, bilgi talep edenler oldu.

Ben de hafta başında elime ulaşan bir araştırmanın* sonuçlarını sizlerle paylaşmaya karar verdim. “Hangi bölgede aile ofisleri** nereye para yatırıyor ?” şeklindeki araştırmanın bize söylediği ilginç gerçekler var.

Avrupa, Kuzey Amerika, Asya-Pasifik ve Gelişen Ülkeler olarak dört gruba ayrılan bölgelerde yapılan anketlerde aşağıdaki enstrümanlara göre dağılım yapılmış:

  • Sabit getirili Kıymetler
  • Hisse Senetleri
  • Girişim Sermayesi
  • Gayri Menkul
  • Hedge Fonlar
  • Emtialar
  • Nakit ve Benzeri

En çok hisse senedini alanlar Kuzey Amerika’dakiler. Neredeyse varlıklarının 3’te 1’inden fazlasını hisse senetlerinde değerlendiren Kuzey Amerika Grubunun ardından elbette Avrupalılar geliyor. Asya-Pasifik’tekiler ise % 25 civarında aktiflerini hisse senedinde değerlendirirken, Gelişen Ülkelerdekiler % 20 civarında seyrediyor.

Sabit getirili menkul kıymetlerde ise gelişen ülkeler birinciliği ele geçirmiş durumda. Bu ülkelerde enflasyon ve kur artışı sebebiyle çok canlar yandığı için, Bono ve Tahvil’de tasarruflarını değerlendiriyor olabilirler. Neredeyse aktiflerinin % 25’lik dilimini Sabit Getirili enstrümanlarda değerlendiren Gelişen Ülke Aile Ofislerinin hemen arkasından elbette Asya-Pasifik’tekiler geliyor. Kuzey Amerikadakiler ise Avrupalılar kadar meraklı olmadıkları için bu listede son sıradalar.

“Gelişen Ülkelerde parayı nakit tutmak hala revaçta…”

Elbette gayri menkul yatırımlarının aktifler içinde en çok pay aldığı yerler Gelişen Ülkeler. Neredeyse aktiflerin % 30’a yakınını temsil ediyor. Ancak bariz bir üstünlükten bahsetmek mümkün değil. Avrupalılar da neredeyse gelişen ülkelerdeki aile ofisleri kadar ciddi yatırımcı gözüküyor. Kuzey Amerika burada da son sırada yer almış.

Girişim Sermayesi elbette daha yeni bir yatırım türü, ancak Avrupalılar burada da % 20 ile Kuzey Amerika’yı geride bırakmış durumda. Gelişen Ülkelerde ise bu yatırım tipine ilginin Asya Pasifikten daha fazla olduğunu görüyorum.

Emtia ve Hedge Fonlar tarafına fazla bir para ayrıldığı gözükmese de ayrıntı vereyim. Kuzey Amerikalıların Hedge Fon, Asya-Pasifiktekilerin ise Emtia merakı var. Ancak her iki kalemde de Gelişen Ülkelerde % 5-6’lık bir ilgi görüyoruz.

Nakitte değerlendirme isteğinde ise Gelişen Ülkeler açık ara önde. Ailelerin paralarını değerlendiren ofisler neredeyse % 12-13’ü nakit ve benzerlerinde duruyor. Asya-Pasifik ve Avrupa birbirine yakın seyrederken, Kuzey Amerikadakiler kaynaklarını nakitte tutmaktan pek hoşlanmıyorlar besbelli.

Böylece, aile şirketlerinin yarattığı kaynakları nerede kullandıklarına dair bir bilgiyi analiz etmiş olduk.

Yarınki raporda buluşmak üzere saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Emre ALKİN

  • Global Family Office Report, UBS 2019

** Aile ofisi, tek bir aile şirketinin nesiller boyunca birikerek oluşmuş tüm finansal kaynaklarını ve yatırımlarını yöneten özel bir şirkettir. Aile şirketinin varlık yönetiminden, muhasebe ve maaş hesaplarından, aile şirketinin hukuki işlerinden sorumludur. Haleflik planlaması, şirketin hayırseverlik işleri, bireylerin finans ve yatırım eğitimi gibi görevlerinin dışında, aile içi ilişkilerin düzenlenmesi gibi hizmetlerle de ilgilenir.

Ara