Beklenti anketleri ne diyor ?…

Yıl sonuna az bir zaman kala, eğilim anketleri daha fazla dikkat çekmeye başladı. Reel Kesim Güven Endeksinin son zamanlarda sürekli yükselmesi gözlerden kaçmıyor.

Mesela son olarak, TCMB reel kesim güven endeksi Aralık’ta bir önceki aya göre 1,6 puan artarak 102 seviyesinden 103,6’ya yükselmiş. Endekse artış yönünde katkıda bulunan kalemler sırasıyla mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, genel gidişat ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler olurken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiş. Gelecek ile ilgili beklentilerin yavaş da olsa düzelmeye başladığını görüyoruz.

Derinlemesine analiz etmek istersek: Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmine ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki ay seviyelerinde devam ederken, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlenmiş.Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ile gelecek üç aydaki istihdamda artış bekleyenler lehine olan seyir de güçlenerek devam etmiş. Bunların hepsi yüreğimize su serpen gelişmeler.

Şu da başlı başına önemli bir gelişme denebilir: İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel seyir konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı % 15,8’e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı % 71,9’a, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise %12,3’e gerilemiş.

“İç ve Dış Politikanın yardım etmesi gerekir..”

Bu ankete imalat sanayindeki 1794 iş yeri tarafından cevap verdiği için, oldukça gerçekçi bir çalışma olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Anketin en önemli bulgularından biri de şu: İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, aralıkta bir önceki aya göre 0,2 puan artmış ve % 76,9’a yükselmiş.

Tüm bu gelişmeler şu savımı güçlendiriyor: İç ve Dış Politikada istikrarlı bir çizgi oluştuğu zaman, hem iş insanları hem de bireyler kendi işlerine odaklanma imkanı bulabiliyorlar. Dolayısıyla toparlanma kısa sürede gerçekleşebiliyor. Elbette, bu olumlu seyrin fiyatlama davranışlarına da yansıması gerek. Böylece enflasyon oranlarının 2020 yılında arzu edilen patikada devam etmesi sağlanacaktır.

Geleceğe olumlu bakan bir sanayi, ekonomiyle alakalı kaygılarını azaltmış demektir. Dolayısıyla riskler azaldıkça, fiyatlara yansıması da azalacaktır diyebilirim.

Prof. Dr. Emre Alkin

Ara