Biri artık Trump’a dur demeli…

Orta Doğu’da olan bitenlere bakınca, bu şartlarda ekonomik yorumlar yapmanın anlamı kalmıyor.
“Çakal” romanının yazarı olan Frederick Forsyth, hayatını anlattığı son romanında Batı dünyasını şöyle eleştiriyor: “Hangi menfaat binlerce çocuğun ölümünden önemli olabilir ki ?”. Değerli yazar, bu bölgede meydana gelen üzücü gelişmelere duyarsız kalan bazen de daha beter hale getiren ülkeleri tasvir ederken, Amin Maalouf “çivisi çıkmış dünya” adlı kitabında, sadece Batı’nın fenalıklarını değil, Doğu’nun komşularına karşı duyarsızlığını da detaylı şekilde anlatıyor. Her iki yazarın da bu konuyu tarihsel bir yaklaşımla incelediğini belirtmeliyim.

Özetle dün yaşanan gelişmeler bir günde oluşmadı. Gerisinde 60-70 yılın yanlışları bulunuyor. Trump, Kuzey Kore’ye uyguladığı “ortalığı ger, sonra sakinleştir” politikasının başarılı olduğunu düşünerek, Orta Doğu’ya aynı taktiği uyguluyor olabilir. Ancak dün ortaya çıkan sonuç, tarihe kara leke olarak düştü.

“Mantık çağı gerçekten sona ermiş…”

Aslında Perşembenin gelişi Çarşambadan belliydi. Trump seçildikten hemen sonra daha koltuğa oturmadan “İsrail ABD’nin dostudur, ABD de İsrail’in dostudur, dolayısıyla kim İsrail’in dostuysa ABD’nin de dostudur” diyerek konuya ne kadar basit hatta yüzeysel baktığını ortaya koymuştu. Dolayısıyla dün yaşanan acıların ve daha yaşanacak birçok acının haberini Trump seçilir seçilmez vermişti.

Uzaktan bakıldığında ABD Yönetimi’nin hedefinin, Amerikan Silah Şirketlerinin silah satışını artırmak olduğu düşünülebilir. Bu bile kabul edilemez bile olsa kendi başına bir rasyoneli barındırıyor. Bana göre olan bitenler koltukta oturmak için ne yapacağını şaşırmış bir adamın yaptıklarından ibaret. Bunun için de bazı grupların veya güç odaklarının menfaati için olmadık yanlışlara imza atıyor.

Mantık Çağı gerçekten sona ermiş. Dün bunu iyice anlamış olduk.

Prof. Dr. Emre Alkin

Ara