Çözüm ihracatta…

Bugün açıklanacak olan OVP öncesinde finanstan reel sektöre kadar her kesimle görüşme yaptım. Aslına bakılırsa olumlu bakanların sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Sebebini söyleyeyim:

Bankacılar, iş insanları ve profesyoneller eğer ortada işlerin iyiye gideceğine dair küçücük bir ihtimal bile olsa, dört elle sarılırlar. Çünkü hepimizin varlık sebebi önünde sonunda iş yapmak, değer üretmek. Her ne kadar reel sektör kur ve faiz seviyesinden şikayet etse de, bankalarla biz uzlaşma yolunu bulmak için var güçleriyle uğraşıyorlar. Bankacılar da bu kur ve faiz seviyesiyle iş yapılmayacağının farkında.

“Algıyı düzeltecek bir kaç hamle olsa, işler kolaylaşacak” diyenlere katılıyorum. Ancak algı düzelene kadar bazı işlerin yapılması gerekiyor. Reel Sektörün sıkıntısı büyük olduğundan, kısa vadede çözüm önerilerinin acilen açıklanması gerekiyor. Bu zamana kadar açıklananlar “önlem” niteliğindeydi. Çözüm için daha kapsamlı ve güven veren adımlar gerekiyor. Hele ki Dünya Ticaretinin ABD tarafından en baştan nizam edilmesi çabası ortadayken, Türkiye’nin ihracat konusunu önceliğe alması gerekiyor.

“Döviz kazandırıcı faaliyetin tanımı genişletilmeli…”

Türk Özel Sektörünün ciddi bir döviz borcu var. Normalde 6-7 yıllık performansla ödenecek olan krediler, döviz kurlarının yükselmesiyle beraber 15-20 yıllık performansla ödenecek hale gelmiş. Kurların yükselmesi sebebiyle “teknik iflas” riskinin, değişen mevzuatla üzerinin örtülmesi beraberinde başka komplikasyonlar çıkaracak gibi gözüküyor.

TİM Danışmanı Can Fuat Gürlesel, İhracatçı şirketlerin pozitif performansa devam etmesi için EXIMBANK’ın limitleri güncellemesi ve Merkez Bankası’nın reeskont kredilerinin de yardımıyla “sevk öncesi kredi” vermesi gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca KGF’nin ihracatçının teminat yapısını güçlendirmek için kullanılması konusunda ısrarcı. Kesinlikle haklı.

Bundan başka, “Döviz Kazandırıcı Faaliyet” tanımının genişletilmesi gerekiyor. Döviz Kullanmayı caydıran adımlardan çok, döviz kazandırıcı faaliyetleri cesaretlendiren kararlar alınmalı. Ayrıca, ihracatçı sektörlerin çok acil sorunlarına çözüm yaratmak da öncelikli konular arasında yer almalı.

Son olarak, bugün açıklanacak olan OVP’de mutlaka “mali kural” gibi sadece büyümeyi değil, harcama disiplinini de içeren maddelerin bulunması gerekiyor. Büyüme Refleksini ihracatçıdan yana kullanan bir model önerisi olumlu etki bırakacaktır diye düşünüyorum.

Prof. Dr. Emre Alkin

Ara