Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek nasıl mümkün olabilir ?..

OECD, Dünya Bankası ve IMF verilerine göre Türkiye eldeki ekonomik modelle 2030 yılında  G-20, yani en büyük 20 ekonomi içinde kalacağı matematiksel olarak kanıtlanmış durumda. Türkiye’nin hemen altında Suudi Arabistan, üzerinde de İspanya olacak. Ancak gelecekte, Endonezya, Meksika, Rusya, Brezilya, Hindistan ve Çin’in sıralamada Türkiye’nin epeyce üzerinde olacağı anlaşılıyor. 

Bir başka önemli beklentiyi de paylaşayım. İlginçtir, Nijerya’nın 2030’da ilk 20 ülkenin arasına Hollanda’nın üzerinde 19. sırada girmesi bekleniyor. Hatta Nijerya, 2050’de ise aynı hesaplamaları göre 2050 yılında 9. sırada olacak.

PWC tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2050 yılında Dünyanın en büyük ekonomileri şu şekilde sıralanacak:

ÜLKEMilli Gelir (Trilyon Dolar)
Çin59,4
Hindistan42,2
ABD41,3
Endonezya12,2
Brezilya9,1
Meksika8.0
Japonya7.9
Rusya7,5
Nijerya7,3
Almanya6,3

Bu tablodan da anlaşılacağı gibi, Endonezya, Meksika ve Nijerya’nın önümüzdeki dönemde ekonomik büyüme ve katma değer açısından Türkiye’den daha hızlı gelişme ihtimali olduğu görülüyor. Türkiye’nin 2050 yılında uluslararası kuruluşlar tarafından tahmin edilen Milli Geliri 5.2 Trilyon Dolar civarında. Buna göre yine G-20 ülkeleri içinde kalma ihtimali yüksek gözüküyor. Tekrarlamakta fayda var, eldeki ekonomik model ile 2050 yılında da ilk 10 ülkenin içinde olmak matematiksel olarak imkan dahilinde gözükmüyor. Hatta G-20’ye dahil olacağımız konusunda kuşkular da var. Mutlaka bir başka ekonomik büyüme modeli ile yola devam etmek gerektiği ortada. 

Yalın Alpay ile beraber hazırladığımız birçok raporda, ayrıca bugün Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı olan Cemil Ertem Hocayla yıllar önce birlikte hazırladığımız yeni büyüme modeli çalışmasında, yüksek teknoloji- katma değer-marka-tasarım-inovasyon üzerinde yükselen bir omurgayı tasarladık. Rahmeti Erdoğan Alkin Hoca, Cemil Ertem ile beraber hazırladığımız raporun mentoru olmuştu. Şu an bu çalışma Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde bulunuyor. 

Özetle,  eğitimin en önemli saç ayaklarından bir olduğu bir büyüme modeli ortaya koyabilirsek, vaat etmekten daha çok “icra ederek” ortaya çıkarsak Türkiye’nin algısını hak ettiği seviyeye çıkarabileceğimizi düşünüyorum.

Prof. Dr. Emre Alkin

Ara