Enflasyona bakarak kritik kararları vermek ne derece doğru ?

Gelecek ay peş peşe Fed ve Merkez Bankası faiz kararları gelecek. Bu kararlarda enflasyon elbette en önemli parametre olarak değerlendirmeye alınıyor. Ancak tereddütlerim var benim.

Konuya açıklama getirmek için, Avrupa Komisyonu ve Eurostat’ın iş birliğiyle hazırlanan bir analizi paylaşmak istiyorum. 2004 ile 2017 yılları arasını kapsayan bu rapor, AB ve Euro Ülkelerindeki enflasyonu iki açıdan incelemiş:

  • Algılanan Enflasyon
  • Beklenen Enflasyon

Önce analizin en çarpıcı sonucunu söyleyeyim. Euro Kullanan AB Ülkeleri ile kullanmayan AB Ülkelerinin vatandaşları arasında enflasyon açısından hiçbir algı farkı yok. Hemen hemen enflasyon oranları birbirine yakın şekilde açıklanırken, halkın algıladığı enflasyon resmi rakamlardan çok daha yüksek.

Ancak algılanan enflasyon ve beklenti enflasyonu arasında bazı dönemlerde neredeyse 5 puanlık bir fark oluştuğu da görülüyor ki, AB Ülkeleri için bu oldukça yüksek bir seviye.

“Herkes böyle hissediyor diyerek kurtulamayız…”

Tüm bunlar gösteriyor ki her yerde hissedilen enflasyon ile beklenen enflasyon arasında ciddi farklar var. Bizde ise, hissedilen ile gerçekleşen arasında ciddi bir fark var. Uygulanan Ekonomi Politikalarının inandırıcılığını zedeleyen bir durum bu. Eğer toplumu gelişmelerin gerçek olduğuna ikna edemezsek, davranışlarını değiştirmezler ve değişim uzun, sancılı olur. Hatta bazı durumlarda değişim adımları başarısızlıkla sonuçlanır.

Ancak enflasyon parametresinin ekonomik kararlardaki en önemli belirleyici unsur olması konusunda tereddütlerim olduğunu belirtmeliyim. Çünkü fiyat hareketlerini 1990’larda olduğu gibi rahat takip edemediğimiz gibi, algıyı bozan bir çok faktör de devrede artık.

İşsizlik rakamlarının Türkiye’de bir türlü düşmemesi de bu açıdan incelenebilir. Sosyal Medya Fenomenliğinden kayıt altına alınamayan birçok iştigali gerçekleştiren gençlere kadar, 10 yıl önce var olmayan işleri yapan insanları değerlendirme dışında bırakıyoruz. Bu sebeple “algı-gerçek-beklenti” arasındaki kopan bağların farkında olarak, para ve maliye politikalarını doğru parametreler ve doğru ölçümlerle kalibre etmemiz gereği ortaya çıkıyor. Aksi taktirde başarı şansları giderek zayıflayacak.

Prof. Dr. Emre Alkin

Ara