Enseyi karartmadan yola devam etme yaklaşımı..

Hafta başında bankaların ve birkaç banka harici kurum yöneticileriyle yaptığım birkaç görüşmede, “tabii ki iş yapmaya devam edeceğiz ama eskisinden daha temkinli iş yapacağız” cümlesi sıklıkla tekrar edildi. Kime sorsam, Reel Sektörde bilançoların küçüleceği konusunda herkes hem fikir.

Bir başka gelişme daha var: Bankacılık veya Reel Sektör tarafında muhafazakar davranmış olanların, bugün etrafındakilere şunu söylediğine de şahit oluyorum: “Beni sürekli eleştirdiniz, bugün hakkımı teslim edersiniz artık..”

İyi günlerde dikkatli davrananların, o günlerde ağır eleştiride kaldıkları bir gerçek. Bugün, ayağını yorganına göre uzatmış olanların diğerleri kadar zarara uğramayacağı da gözüküyor. Artık işletmelerin sermayelerini nasıl kullandıkları, mali tablolarını nasıl tuttukları kadar, önceliklerini nasıl tespit ettikleri ve bunları nasıl finanse ettikleri de soruluyor. Ayrıca firmaların yönetim yapısı, ihracat yapıp yapmadığı, ihraç pazarlarının ve ürünlerin çeşitliğiliği, karar sistemleri, insan kaynakları, müşterileriyle diyalogları, teknoloji ve dijitalleşmedeki durumları da dikkat edilen kriterler arasında yer almaya başladı.

“Öldürmeye her darbe yüceltir diyelim…”

İçinden geçeceğimiz darboğaz ya da zorluk, bizleri doğru yerlere bakmaya ikna edecek gibi gözüküyor. Alınan teminatların kriz anlarında borçları karşılamadığı, borcun asıl teminatının yukarıda bahsedilen özellikleri olduğu anlaşılmaya başlandı gibi.

Bu açılardan baktığımızda, Türkiye’nin içinde bulunduğu zorluğu bir düşünce devrimi ile atlatacağını görebiliyorum. Dolayısıyla 1994 ve 2001’de olduğu gibi, eskimiş parçaların ve sistemlerin tarihe hızla karışacağı bir çözüm süreci yaşayacağız gibi gözüküyor Bu durum, belki de kamu kesimine kadar uzanacak ve fayda üretmek öncelikli mesele haline gelecek.

Kamuda başlayacak olan performans değerlendirme sürecinin bu konuda bir devrim yaratacağına dair beklentilerim var. Özellikle söz konusu performans denetiminin merkezinde “ihracat odaklılık” mutlaka yer alamalı.

Prof. Dr. Emre Alkin

Ara