Faizi Yükseltmeden Faizi Yükseltmek..

İlk kez uygulanmaya başladığı zamandan beri KKM uygulamasıyla alakalı sürekli ikaz ettiğimiz bir durum vardı. “Bankaların KKM için uyguladığı faizine tavan konması yanlış, o zaman bütün yük Hazinenin üzerinde kalıyor” demiştik. Sanıyorum sonunda ya durum anlaşıldı ya da daha fazla bu enstrümanın yükünün taşınamayacağı anlaşıldı.

Geçen hafta sizlerle paylaştığım, ismini vermeden telefonda bana sorular yağdıran kadın yatırımcının aklı belki de bundan dolayı karışmıştı. Çünkü KKM’deki faizin yükselmesinin sebebi Hazinenin daha önceki dönemdeki taahhüdünü ödemekten vaz geçmesi değil, bundan sonra böyle bir taahhüdün altına girmek istememesinden kaynaklanıyordu. Bana kalırsa doğrusu da bu oldu. Faizi yükseltmemek için ya da böyle bir intiba vermek için icat edilmiş bu enstrümanın yarattığı yükün bir kısmının 2023 yılında bankalara devredileceğini anlıyoruz.

Bu arada TL mevduat yükümlülüğünü yerine getirmeyen bankaların % 30’a varan faizler teklif ettiklerini cep telefonlarımıza düşen mesajlardan anlıyoruz. Bu durum tasarrufların bir bankadan diğerine doğru kaymasına yol açıyor. Bu sefer TL Mevduat yükümlülüğünü gerçekleştirmiş olan bankaların da benzer bir şekilde yüksek faiz teklif etmesi sonucu ortaya çıkacak. Tabii bu yarış % 30 faiz teklif eden bankaların kısa zamanda rasyolarını tutturması ile sakinleşebilir. Şimdilik bankalar bu konuda dikkatli davranıyorlar diyebilirim.

Kimsenin hesaba katmadığı ise EYT ile emekli olanlar ile başlayacak mevduat yarışı. İster istemez bu rekabet mevduat faizlerinin yukarıya çıkmasına ve 2022 yılındaki astronomik banka karlarının mazide kalmasına yol açacak. Çünkü kredilerde BDDk ve Merkez Bankasının faizlerin yükselmesini kısıtlayan uygulamaları var. Belki de bu şekilde her şey eski haline dönecek diye düşünüyorlar. Bilemiyorum ama ne mevzuatın ne de uygulamaların orjinal halini artık kimse hatırlamıyor. Bunu biliyorum. Bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına dair kanaatim güçleniyor desem yanlış olmaz.

 

Prof. Dr. Emre Alkin

Ara