IMF söylüyorsa iskontolu dinleyin..

Bu sabah size Atina’dan yazıyorum. Barış Pınarı Harekatının detaylarına gömülmüş giderken, bir detayı atlamak istemedim. Dün televizyonda da üzerine basa basa söyledim.

Davet edildiğim önemli bir tartışma platformunda yapacağım konuşma için Atina’ya geldim. Yol boyu da IMF’nin iki gün önce açıkladığı “Dünya Ekonomik Görünüm Raporu”nu inceledim.

Hatırlarsak, IMF 2019 yılı büyüme tahminini Nisan’da eksi % 2.5 olarak açıklamıştı. Yeni raporda ise % 0.2’ye revize etmiş gözüküyor. Hatta 2020 yılı büyüme tahminini % 2.5’ten %3’e yükseltmiş. Aslında sadece büyüme değil, hem enflasyon hem cari açık hem de işsizlikle yeni öngörülerde bulunmuş.

Buna göre 2019 yılı enflasyon tahmini % 17.5’ten % 15.7’ye çekilmiş. Daha baştan hatalı bir öngörü bu. Gelecek yıla bakarsak: 2020 yılı tahmini % 14.1’den % 12.6’ya gerilemiş gözüküyor. Mantık dışı değil ama oldukça pesimist diyebilirim.

Dış ödemeler dengesi tarafındaki beklentiye gelince: Cari açık/Milli Gelir tahmini 2019 için % 0.7’den % – 0.6’ya çekilmiş. Mantıklı bir yaklaşım olabilir. Eğer Türkiye bu yıl pozitif büyüyecekse, Cari fazla değil az da olsa cari açık verecektir. 2020 için ise % – 0.4’ten eksi % – 0.9’a revize edilen bir rakam görüyoruz. Bu da oldukça doğal. Çünkü büyüme beklentisi yukarı çekilmiş. Büyüme-Cari Açık yapısallığının hala devam ettiğini kanıtlayan bir analiz diyebilirim.

İki gün önce açıklanan yüksek işsizlik rakamlarından sonra, IMF’nin işsizlik tahminlerini yükseltmesini doğal karşılamalı. Bu yıl için IMF beklentisini % 12.7’den % 13.8’e çıkarmış. Maalesef bu doğrultuda 2020 yılı tahmini % 11.4’ten % 13.7’ye çıkmış gözüküyor..

“IMF dünyadan ümitli değil..”

IMF’nin dünya ekonomisi ile ilgili beklentileri de pek parlak değil: Ticaret savaşlarını sebebiyle küresel büyümeyi bu yıl için % 3.2’den % 3’e düşürürken, gelecek yıl için ise beklentisini % 3.5’ten % 3.4’e geriletmiş. Aynı doğrultuda gelişmiş ekonomiler için bu yıl büyüme % 1.9’dan % 1.7’ye, gelişen ekonomiler için büyüme beklentisi % 4.1’den % 3.9’a düşürülmüş.

Hal böyleyken ihracatta rekabet edebilmek için iskonto yapan firmalarımızı ayıplamak doğru olmaz. Ancak bu devam ettiği sürece cari açıktaki düzelmenin pek fazla sürmeyeceğini de bekliyorum. IMF’nin raporda belirttiği bazı ayrıntıların saha incelemesi yapılmadan bilgisayar ekranından icat edildiğine dair bir intibam oluştu. Zaten bu şekilde çalıştıklarını Nisan ayında Türkiye ile ilgili açıkladıkları yanlış öngörüden anlamak mümkün.

Prof. Dr. Emre Alkin

Ara