KGF’yi başka nerelerde kullanabiliriz …

Hiç bir kuşuya yer olmadan şunu net olarak söyleyebilirim ki, Kredi garanti Fonu uygulaması olmasaydı 2017’deki yüksek büyüme oranı sağlanamazdı. Sorunlu kredilerin toplam kredilerin içindeki payı düşerken, karşılıksız çek oranının da hızla düştüğüne şahitlik ettik. Paydadaki rakam büyüdükçe elbette sonuç ufalacaktır ama, en azından piyasanın tekrar moral bulması için faydalı oldu diyebiliriz.

Ancak atalarımız “taşıma suyla değirmen dönmez” demişler. KGF’nin yarattığı can suyu ile firmaların kendilerini toparlaması ve belkide yeniden yapılanması bekleniyordu. Onun yerine aşırı borçlanma yoluna gittiler ve kendilerini yeniden yapılandıracaklarına, borçlarını yeniden yapılandırmaya mecbur kaldılar. Hatta bana “çekleri de KGF kapsamına alsak mı?” şeklinde bir soru geldi. Sektörlerden böyle bir talep gelmesi üzerine önce temel bir yaklaşımda bulunayım dedim.

Önce bir hatırlatma: Son çıkan kanuna göre, çekin üzerindeki tarihten önce tahsil edilmesi artık imkansız. Böylelikle “vadeli çek” hayatımıza kanunen girmiş oldu. Diğer taraftan özgürlüğü bağlayıcı cezalarla ilgili sürekli değişiklik yapıldığı için, karşılıksız çeklerle alakalı ciddi bir yaptırım olmadığını söyleyebilirim.

Hal böyleyken, çek aslında para yerine geçen bir enstrüman hale geliyor ama bir farkla: Aslında taraflar arasında sözleşmeye ve bir mali belgeye dayanarak yapılan bir alış veriş karşılığında değiş tokuş edilen bir kıymetli evrakken, keşidecinin kendine istediği vadede açtığı bir krediye dönüşüyor. Bu açıdan bakıldığında KGF’nin konusu dahilindeki kredi türleri içinde sayılabilir. Yani devlet bankaların verdiği kredilerin KGF yoluyla % 7’sine kefil olduğu gibi, çeklerin üzerinde meblağın aynı oranda kefili olabilir.

Peki bunun sakıncası ne olur ? Teknik açıdan değil ama ahlaki açıdan sorunlar çıkabilir. Sorunlu çeklerin oranının toplam çekler içindeki payının düşük seyretmesi belki cesaret veriyor ancak, keşidecinin hali hazırda sahibi olmadığı bir parayı yaratmak için söz konusu enstrümanı kullanması en büyük soru işareti.

Elbette, piyasalardaki akışkanlığı sağlamak için her türlü yenilik hayata geçirilebilir. Ancak çeklerin kullanımı ile ilgili Türkiye’deki esnaf ve tüccarın, yeterince icat çıkardığı göz önüne alınırsa, daha fazla bir öneride bulunmak doğru olmaz gbi geliyor.

Prof. Dr. Emre Alkin

Ara