Kredi ve Faiz Bilmecesi…

 

Basına yansıyan banka ve reel sektör açıklamaları gösteriyor ki, kredi faizleri % 29 ile % 50 arasında, banka harici kurumlarda ise en yüksek oranlarla kaynak kullandırılıyor. Gelişmiş ekonomilerde bu oranların dörtte biri bile tüketim ve yatırımların durmasına yol açarken, gelişen ekonomilerde bir şekilde devinim devam ediyor. Sebeplerini anlatayım.

Aslında bu oranlar bile Türkiye’de ekonominin soğumasını sağlayabilirdi ama firmaların işletme sermayesindeki yetersizlik sebebiyle krediye muhtaç yaşamaları bir “kurumsal körlük” oluşturmuş durumda. Maliyetine bakmaksızın kredi alıp iş yapmaya devam etmenin ortaya çıkaracağı zarar görmezden geliniyor. Konuyu biraz daha açmamda fayda olduğunu düşünüyorum.

 

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-emre-alkin/630579.aspx

Ara