Popülizm de bir nevi elitizmdir…

Seçimlere doğru, Ankara’nın ekonomik parametrelerdeki bozulmaya karşı elinden geldiği kadar önlem geliştirmeye çalıştığını görüyoruz. Herşeyden önce bozulmanın bir kısmının yurt dışı kaynaklı olduğunu belirtelim. Bunlar Fed kararları, korumacılık kaygıları ve jeopolitik gelişmeler olarak sıralanıyor. Her ikisinin de pariteler ve emtia fiyatları üzerinde ciddi etkisi var.

Ardından hem yurt içi hem de yurt dışına bağlı gelişmeler var. Bunlar da kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları, petrol ve gıda fiyatlarındaki hareketlilik, yükselen faiz oranları, Suriye ve bölgedeki hareketlilik şeklinde sıralanabilir. Türkiye’nin kırılganlıkları üzerinde doğal veya insan eliyle olumsuz etki yapan unsurlar bunlar.

Sonuncu olarak da doğrudan Türkiye’nin tercihlerinden ya da konumundan kaynaklanan sebepleri söylememiz gerekiyor. Seçtiği ekonomik model sebebiyle yüksek büyüme, yüksek dış ticaret açığı ve yüksek cari açık, yüksek dış borç, yüksek enflasyon, yüksek faiz ve yüksek işsizlik yaratması en önemli “iç sebepler” arasında yer alıyor. Buna reçete olarak öne sürülen ama pansuman etkisi bile yaratamayan dolaylı vergiler ve ilave gümrük vergileriyle iyice bozulan dengeler sebebiyle yatırımcıların algılarının bozulması da listede mevcut. Nihayetinde ülkenin sürekli olarak sistem değişikliğine tabi tutulması da öne çıkan sebeplerin arasında.

“Biz ancak bunu yapabiliriz edebiyatı…”

Hal böyleyken, Dolar/TL’nin 4.50’ye doğru başladığı yolculuğun hala devam ettiği, gösterge tahvilin faizinde yeni rekorların beklenmesinin ihtimal dahilinde olduğunu hatırlatmak istiyorum.

Acaba iç rekabette korunmak için alınan bu kadar teşviğin, dolaylı vergisinin ve ithalat vergisinin yerine, firmaları dış rekabette güçlü kılacak çözümler için çalışsaydık, inşaat yerine yüksek teknoloji üretmeyi önceliğe alsaydık ne kaybederdik ? Bana göre birşey kaybetmezdik.

Şunu net olarak söylemek istiyorum, “biz kalkınamayız” diyen elitistler kadar, “biz ancak bunu yapabiliriz” diyen popülistler de bu işte kabahatlidir. Nihayetinde popülizm de bir nevi elitizmdir. Çünkü her ikisi de milletin ne yapıp neyi yapamayacağına karar vermektedir.

Prof. Dr. Emre Alkin

Ara