Seçmeni Dinle Ama Liderlik De Yap!..

Seçmeni Dinle Ama Liderlik De Yap!..

Malumlarınız üzere seçimden hemen sonra yeni ekonomi yönetimi atanır atanmaz şunu yazmıştım:

“Yeni programı Cumhurbaşkanı açıklarsa demek ki arkasında duruyor, başkası açıklıyorsa sıkıntı var..”

Geçen hafta Bakan Şimşek’in yeni programla alakalı bazı detayları açıkladığını görünce aklıma iki alternatif geldi. Birinci alternatif şu: program henüz tamamlanmadığı için yatırımcıların sabırsızlığını gidermek amacıyla Bakan Şimşek televizyon lisanında “spoiler vermek” denilen işi yaptı. Yani önden bazı detaylar verdi ki hem merak artsın hem de endişeler giderilsin.

İkinci alternatif ise ortada yeni bir model ya da program olmayacak, temenni niteliğinde olan ve kimsenin itiraz edemeyeceği bazı standartları söylemek gibi ortaya çıkıyor. Enflasyonu tek haneye indirmek, mali disiplin ve yapısal reformlar gibi maddelere karşı çıkmak imkansız. Ancak bahsedilenlerin iradesi doğrudan doğruya Cumhurbaşkanında olduğu için yatırımcılar bu söylenenlerde doğru icraatleri görmeden karar vermeyecekler.

Bu vaatlerin oldukça sık tekrar edildiği ama çok yavaş yol alınan ülkeler genellikle Orta Doğu ülkeleri olduğu için, yabancı sermaye konusunda odaklanılan bölge burası oluyor. Sadece bu bölgedeki yatırımcılar TL cinsinden varlıklara yatırım yapmadan önce ellerindeki dolarların iyice değer kazanmasını ister. Üretmekten, tasarlamaktan çok var olanı satın almaya meraklı olan yatırımcılara yüksek enflasyon ortamında sunacağımız tek şey hazır tesisler. Daha önceki yazımda belirttiğim gibi lisanslardan çok kurulu düzeni satın almaya meraklı olanlar için Türkiye şu an ilginç olabilir.

Tekrar konuya geri dönersek: Adalet, sosyal politikalar ve mevzuat konusunda ciddi adımlar atmadan yola devam edersek, ucuz işgücü vaat eden düşük katma değerli konumdan kurtulmak kolay olmayacak. Dilerim ki Bakan Şimşek’in açıkladığı maddeler konusunda “zamanla kendiliğinden olur” şeklinde yaklaşmak yerine, taze bir enerjiyle adım atmak mümkün olur.

“Toplum bunu istemiyor” demek açıkçası kolaycılık olur. Amerika’da Cumhuriyetçilerin önemli ismi Mitch McConnell siyaset hayatını anlattığı “The Long Game” kitabında şunu söylüyor:

“Bazen seçmeni dinlemek bazen de onlara liderlik yapmak gerekir. Doğru siyaset bunların zamanlamasını doğru yapmaktan ibarettir..”

Prof. Dr. Emre Alkin

Ara